Pogoji poslovanja in varovanje podatkov

Pravila in pogoji poslovanja

Potek naročila urejanje okolice

Zaradi zagotavljanja točnosti terminov na terenu, naročila sprejemamo samo na elektronsko pošto info@varpol.si. Ob prejetju potrošnikove elektronske pošte, pošljemo potrditev in nadaljnje korake naročila. Ob zbranih informacijah o delu na terenu, vam pripravimo ponudbo, ki je plačljiva, nakar se vam ob naši izvedbi znesek ponudbe odšteje. Prav tako je plačljivo svetovanje in ogled na terenu, ki se prav tako odšteje po izvedbi. Svetovanje, ogled in ponudba se izvedeta po prejetju plačila. Termin na terenu se določi ob 70% plačilu avansa predračuna. Ob neizveden plačilu ponudbe, svetovanj, ogleda, predračuna v roku 3-eh dni, se smatra, da je potrošnik odstopil od naročila.

1. Splošno

Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani www.varpol.si, nasvetih za urejanje okolice ali drugih publikacijah ter dokumentacijah, ki se predajo stranki, se ta lahko vedno obrne na Varpol.si. Varpol  ne odgovarja za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. Pogoji poslovanja določajo splošne pogoje poslovanja, posebne pogoje poslovanja Spletne trgovine in poslovanja urejanja okolice.

1.1. Prodajalec
Varpol urejanje okolice, Dejan Brišnik s.p., urejanje okolja, urejanje okolice, posredništvo in druge storitve, ID za DDV:  51353750  (v nadaljevanju Varpol urejanje okolice) je lastnik in upravitelj spletne strani ter spletne trgovine na spletni strani www.varpol.si, ponudnik in izvajalec storitev urejanja okolice.

1.2. Stranka
Stranka je potrošnik ali podjetje, upoštevajoč podatke ob registraciji in oddaji naročila. Stranka mora biti polnoleten. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. To so tudi zavodi in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

2. Pravo

Pravice in dolžnosti v razmerju med stranko in prodajalcem so urejene s Splošnimi in Posebnimi pogoji poslovanja ob upoštevanju vsakokratne veljavne zakonodaje Republike Slovenije.
Morebitni nesporazumi se bodo reševali sproti, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Posebni pogoji reševanja sporov veljajo za Spletno trgovino.

3. Pravice intelektualne lastnine

Podatki in nasveti, ki jih najdete na spletni strani www.varpol.si in publikacijah, so namenjeni vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati, kot najboljšo strokovno prakso. Vsa slikovna, pisna, oblikovna vsebina na spletni strani, spletni trgovini, ter katerikoli drugih publikacijah skupaj z njeno izbiro, postavitvijo in vso programsko opremo so lastnina Varpol urejanje okolice, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. je lastnina ljudi/subjektov, ki so Varpol urejanje okolice dali dovoljenje za njeno uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela navedene spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati, vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Varpol urejanje okolice ali imetnika avtorskih pravic.

Varpol urejanje okolice ne prevzemajo odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njeni spletni strani ali publikacijah.

Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko blagovna Varpol urejanje okolice ali blagovna znamka druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene, ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ter napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano

S pošiljanjem materialov na našo spletno stran se strinjate, da nam in njegovim dajalcem licence ter zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno, brezplačno licenco za uporabo materialov tako na naši spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala, njegovo prilagajanje ter urejanje.

4. Veljavnost pogojev poslovanja

Če Varpol urejanje okolice ali stranka ne bi uspel uveljaviti pravic iz teh pogojev poslovanja, to stranki ali Varpol urejanje okolice ne preprečuje uveljavljanja drugih pravic ali pravic iste vrste po drugih predpisih.

V kolikor bi sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta del izloči iz pogojev poslovanja, vendar to ne vpliva na izvršljivost ostalih pogojev in na njihovo veljavnost, zakonitost ali izvršljivost.

Kot podjetje, se zavežete, da boste Varpol urejanje okolice, nemudoma obvestili in zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški, izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe spletne strani oz. spletne trgovine ter publikacij.

5. Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani

Varpol urejanje okolice ne daje nobenih jamstev v zvezi s tolmačenjem podatkov in vsebin, ki so objavljene na njeni spletni strani in spletni trgovini, s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki lahko nastanejo pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran in spletno trgovino.

6. Varstvo osebnih podatkov

Obiskovalci spletne strani in spletne trgovine uporabljajo spletno stran, njene podstrani, vsebine in aplikacije izključno na lastno odgovornost. Varpol urejanje okolice ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov s te strani oz. spletne trgovine. Registracija oz. vpisovanje osebnih podatkov v spletni trgovini je nujno za pravilno izvajanje storitev. Naše podjetje varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, spletne trgovine, potencialne naročnike in naročnike storitvenih dejavnosti, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi (npr. obdelava naročil, korespondenca s strankami pri povpraševanju in pripravi ponudb). Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Varpol urejanje okolice ravnamo z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in se zavezuje, da ne bo posredoval ali kako drugače trgoval z osebnimi podatki. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega in oglasnega gradiva, ponudb, računov in drugo potrebno komunikacijo, v kolikor ima Varpol urejanje okolice za to strankino soglasje. Stranka ima pravico, da prepove uporabo podatkov, tako da to pisno sporoči Varpol urejanje okolice na e mail info@varpol.si. Splošni pogoji varovanja osebnih podatkov so objavljeni na strani:  Politika zasebnosti

7. Spletna trgovina

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

7.1. Uvodna določila
Pogoji poslovanja spletne trgovine določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti stranke, urejajo poslovni odnos med Varpol urejanje okolice in kupcem ter veljajo skupaj s Pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja spletne trgovine Varpol urejanje okolice se nanašajo na uporabo spletne trgovine www.varpol.si. Z oddajo naročila v spletni trgovini se strinjate s temi pogoji poslovanja. Priporočamo, da si preberete in natisnete kopijo. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

7.2. Splošno
Varpol urejanje okolice in stranka medsebojne obveznosti urejajo s temi pogoji poslovanja in veljavno pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Stranko zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v spletni trgovini). Kupec z registracijo ali potrditvijo naročila potrjuje, da sprejema te splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej spletni strani. Stranka je ob oddaji naročila vsakokrat posebej opozorjena na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. . Blago, ki je na voljo v spletni trgovini na spletnem mestu www.varpol.si, je možno kupiti samo v spletni trgovini. Nekateri izdelki in rastline so na zalogi, druge je možno naročiti. Ponudba spletne trgovine ni nujno enaka ponudbi s terena. Nakupi v spletni trgovini so mogoči 24 ur na dan in vse dni v letu.

Za pregled izdelkov, brskanje po vsebinah in dodajanje izdelkov v ”košarico” ni potrebna predhodna registracija, lahko pa jo opravite. Naročilo (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku.

Pogodba je sklenjena, ko stranka prejme potrdilo Varpol urejanje okolice o oddanem naročilu. Rok za izdobavo naročenega blaga začne teči naslednji dan, po prejemu kupnine na račun Varpol urejanje okolja. Potrditev naročila stranka  prejme po elektronski pošti, prav tako ima stranka v svojem profilu dostop do zgodovine nakupov v spletni trgovini (če je registriran). Pridržujemo si pravico, da zavrnemo naročilo (pogodbo), če ga ne moremo izpolniti. V primeru, da blaga ali rastlin ni več na zalogi oz. ni dobavljivo, po oddanem naročilu, bo kupec o tem obveščen. Ponudba spletne trgovine obsega blago, rastline, ki so na zalogi in blago, rastline, ki so na zalogi pri dobaviteljih . Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni, da v določenih letnih časih niso dobavljivi. Dobavijo se takoj, ko je to le mogoče, vendar najkasneje v 8 (osem) mesecih. Če dobava ni možna, se kupcu vrne kupnina na transakcijski račun, s katerega je bilo plačilo izvedeno. Pri prodajnih cenah, stanju zalog in opisih artiklov lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere ne odgovarjamo. V kolikor pride do tehničnih težav s spletnim mestom in povezanimi programskimi rešitvami (npr. električni izpadi, onemogočen dostop do spleta, sesutje programske ali strojne računalniške opreme), si pridružujemo pravico odstopa od naročila in povrnitve kupnine.

7.3. Piškotki
Spletna stran uporablja besedilne datoteke (“piškotke”), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik in lahko njihovo shranjevanje omeji ali onemogoči.

7.4. Pravica do odstopa in vračilo blaga
Na podlagi 3. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.

Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga – sadike rastlin in čebulic, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.

Za ostalo blago lahko kupec, ki je potrošnik v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago, brez kakršnekoli odškodnine. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti na naslov (glej skupna uvodna določila). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Celotno kupnino lahko kupec porabi za nakup drugega blaga ali rastlin v spletni trgovini. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

7.5. Manjša odstopanja in jamčevanje za stvarne napake
Manjša odstopanja v barvi, merah in/ali drugih lastnostih artikla, ne morejo biti predmet zahtevkov kupca iz garancije ali jamčevanja za stvarne napake. Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani, se kupec lahko zmeraj obrne na Varpol urejanje okolice. Ne odgovarjamo za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. V kolikor je dogovorjena zamenjava blaga, to ne pomeni brezplačne dostave blaga.

7.6. Prodajni artikli
Podatki o artiklih s prodajnimi lastnostmi v spletni trgovini so informativne narave. Artikli v spletni trgovini ne predstavljajo zavezujoče ponudbe, ampak kataloško prodajo. Rastline so živi in naravni organizmi in se po izgledu (npr. velikost, olistanje, obrez, oblikovanje, etc.) lahko razlikujejo od tistih na sliki oz. opisu, kar je posledica letnih časov ali serije, osnovne značilnosti in kakovost pa ostajajo enake. Enako velja tudi za druge izdelke/artikle.

Vsak prodajni artikel je opremljen z nazivom in ceno. Vsi standardizirani oziroma izdelki v embalaži so opremljeni s podatkom o pakiranju. Posode, v katerih so rastline sajene, so lahko različnih tipov. Prav tako so lahko v koreninski grudi ali z golo korenino. Slike so simbolične, kar pomeni, da kupec dobi artikel iz serije podobnih, ki je na fotografiji in ne nujno tistega artikla, ki je na fotografiji. V kolikor je od artiklu navedeno da je ”unikat”, v takem primeru je na fotografiji praviloma prav ta artikel.

Slike, opisi in drugi podatki o artiklih, z izjemo cen, DDV-ja, zavarovanja in stroškov dostave, so približki in so namenjeni le usmeritvi in seznanitvi kupca z glavnimi značilnostmi artikla. Varpol urejanje okolice lahko po lastni strokovni presoji spremeni lastnosti izdelkov tako, da se razlikujejo od oglaševanih izdelkov, vendar kupca o tem ne obvesti, dokler pri teh razlikah ne gre za materialne spremembe.

Žive rastline morajo biti posajene v najkrajšem možnem času, potem ko jih prejmete. Prosimo vas, da paket takoj po prejemu odprete, rastline postavite v senčni prostor in jih zalijete. Svetujemo vam, da imate površino za sajenje že pripravljeno.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo izdelke. Varpol urejanje okolice si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bosta spletna stran in spletna trgovina redno posodobljeni. Podatki in informacije so namenjene samo vaši seznanitvi in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Slike na spletni strani oz. spletni trgovini v splošnem ustrezajo, vendar lahko pričakujete manjša odstopanja v barvi, obliki in velikosti.

7.7. Potrditev naročila
Kupec mora pri potrditvi naročila slediti naslednjim korakom:

            1.preveriti količine in cene izbranih artiklov, ki jih je uvrstil v »košarico-samokolnico«;

 2. izbrati način plačila in dostavo.

 3.potrditi svoje naročilo oziroma ga oddati s klikom na »potrdi in zaključi svoj nakup«.

Pred potrditvijo svojega naročila, naj kupec ponovno preveri količine in izbrane artikle, saj še lahko spreminja količine in izbrane artikle. Po kliku na »oddaj naročilo« se naročilo zaključi, na zaslonu pa se izpiše povzetek naročila. Potrdilo o naročilu kupec prejme na svoj elektronski naslov.

Vsebino naročila/pogodbe bomo shranili ter vam poslali podatke o naročilu.

7.8. Pogoji in načini plačila

           Plačilo po predračunu

Kupec bo na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi, ob potrditvi naročila prejel predračun. Kupnino kupec nakaže na TRR. Pri plačilu je obvezno navesti v sklic številko ponudbe predmetnega nakupa. Rok plačila je 3 (tri) dni, od prejema predračuna. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da ste poravnali znesek po predračunu in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v treh delovnih dneh od prejetja nakazila ali se bomo dogovorili za zamenjavo artikla.

7.9. Dostava in dobavni rok

Dostava na dom
Odprema pošiljke se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev zaradi rastline v koreninski grudi; rastline z golo korenino, se praviloma lahko dobavlja le zgodaj pomladi in pozno jeseni. Prav tako se lahko rok dobave podaljša v zimskem ali poletnem času zaradi velikih vročin ali zmrzali, ki je neprimerna za rastline ali druge prodajne artikle. Dostavo vršimo izključno sami, saj imamo nadzor nad našimi izdelki/rastlinami. Ob dostavi še lahko boljše svetujemo. Prav tako pa je potek vračila enostavnejši. Dostavljamo samo po Sloveniji.V primeru, da se naknadno ugotovi, da bi bila dejanska cena prevoza previsoka, lahko naročilo storniramo. Ker dostavo vršimo sami, se bo dostavljalo enkrat v mesecu od ponedeljka do petka.
Ponedeljek – obalno – kraška, primorsko – notranja, goriška regija
Torek – gorenjska, osrednje slovenska, jugo vzhodna regija
Sreda – zasavska, savinjska, posavska regija
Četrtek – koroška, pomurska regija
Petek – podravska regija

Dobavni rok

Dobavni rok se lahko podaljša za toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da je kupec prodajalcu predložil vse podatke, potrebne za dostavo. Varpol urejanje okolice ne odgovarjamo za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Varpol urejanje okolice ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah ali v rokah njegovih prevoznikov oz. špediterjev, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo. Dobavni rok se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev iz zgoraj navedenih razlogov te točke.

7.10. Prehod lastnine in nevarnost uničenja
Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide na stranko, ko mu je pošiljka dana na razpolago, in sicer je to čas dostave na dogovorjen naslov ali ko pošiljko fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje stranka oz. ko dostavljavec poskuša pošiljko dostaviti, če stranka ne more prevzeti pošiljke ob dogovorjenem času. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z kupčevimi navodili za dostavo.

7.11. Reklamacije in poškodbe nastale pri transportu
Pri uveljavljanju reklamacije oz. vračilu blaga je treba blago dostaviti v originalni embalaži skupaj z računom. Če se ugotovi, da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno, v nasprotju z namenom artikla ali malomarno, če je okvara posledica mehanske poškodbe s strani kupca, ali višje sile, reklamacija ni upravičena.

V kolikor je blago poškodovano zaradi transporta, mora kupec celotno pošiljko – artikel in embalažo poslikati in jih poslati Varpol urejanje okolice.

Stranka nosi sama stroške morebitne vrnitve artiklov ne glede na način prevzema. Po prevzemu pošiljke, kadar gre za rastline, naj se postopoma izpostavljajo soncu, saj so bile določen čas v temnem prostoru, kjer niso imele svetlobe. Odgovornost Varpol urejanje okolice za vse namene vključno z izgubo, ki je posledica neupoštevanja teh pogojev poslovanja, ali pa če je kateri dostavljen izdelek na kakršenkoli način nezadovoljiv, je podvržena veljavni zakonodaji Republike Slovenije in je omejena na največ znesek, ki ga je kupec plačal in stroške vračila kateregakoli nezadovoljivega izdelka. Nismo dolžni nadomestiti izdelkov, vrniti kupnine ali izdati dobropisa za zneske, ki jih je plačala stranka, razen če je to v skladu s temi pogoji poslovanja ali individualnim dogovorom. Varpol urejanje okolice ne more prevzeti nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo izdelkov, po tem ko so bili dostavljeni v skladu z navodili stranke.

VAROVANJE PODATKOV

 

Ko obiščete spletno stran www.varpol.si, ki jo upravlja Varpol urejanje okolice, Dejan Brišnik s.p., urejanje okolja, urejanje okolice, posredništvo in druge storitve, Slovenija – v nadaljevanju ponudnik – nam zupate del svojih osebnih potakov, ki smo jih dolžni varovati. Če po starni samo brskate, je obseg osebnih podatkov, ki jih dobimo od vas, omejen na anonimno identiteto vaše naprave (računalnika, telefona itd.) in se beleži z določenimi piškotki. V primeru, da se odločite za registracijo, prijavo ali nakup v naši spletni trgovini, nam pošljete več osebnih podatkov. Varnost vaših osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, je za nas izjemno pomembna, saj si želimo vašega zaupanja. Vse zbirke osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RD, št. 94/2007) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016) (v nadaljevanju GDPR).

Pravice glede osebnih podatkov

Vaše pravice glede osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, so zapisane v tretjem poglavju GDPR in obsegajo:

pravica do preglednosti: vsakič, ko nam zaupate podatke, vam natančno in v jasnem jeziku pojasnimo zakaj potrebujemo podatke in kako bodo obravnavani. Pred potrditvijo pošiljanja podatkov, dobite natančne infomacije, o tem, kaj se bo z njimi zgodilo;

pravica dostopa do osebnih podatkov: vpogled v podatke, ki jih imamo o vas, zakaj jih imamo, kaj z njimi počnemo, ali smo jih komu posredovali kako dolgo jih hranimo;

pravica do popravka in pravica do izbrisa: zahtevate lahko popravek netočnosti pri vaših osebnih podatkih ali izbris le teh;

pravica do omejitve obdelave: uporabnik (kupec) ima pravico omejiti obdelavo podatkov (obdelava pomeni zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, posredovanje, razširjanje, omejevanje, izbris ali uničenje), pri čemer ni nujno, da zahteva izbris podatkov;

pravica do prenosljivosti podatkov: vse podatke, ki ste nam jih posredovali in jih hranimo o vas, smo vam dolžni na vašo zahtevo posredovati v strukturirani in strojno berljivi obliki zapisa in vi imate pravico posredovati drugemu te podatke drugemu upravljalcu;

pravica do ugovora: uporabniki lahko zahtevate, da vaših podatkov ne vključujemo v kakršnekoli obdelave in statistične analize, pri čemer običajno ne gre za prepoznavne osebne podatke;

pravica do odločanja o avtomatiziranem sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Dostopnost podatkov

Dostopnost do podatkov, ki smo jih zbrali na spletni strani www.varpol.si je omogočen izključno ponudniku. Nobenih podatkov, ki ste nam jih prostovoljno zaupali po elektronski ali drugi poti, ne delimo z nikomer, jih ne posojamo ali prodajamo. Podatke uporabljamo izključno za komunikacijo z vami oziroma za to, da izpolnimo razlog, zaradi katerega smo jih potrebovali (obveščanje o akcijah, obdelava za nagradne igre, dostavo kupljenih izdelkov. V primeru spletnega nakupa, se podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, vsebina nakupa) shranijo v našo bazo računovodskih podatkov. Dokumente, kot so računi in predračuni, smo kot poslovni subjekt dolžni hraniti, zato teh podatkov ne moremo in ne smemo zbrisati.

Shopping Cart