Garancija na zasaditev

Ta garancija zajema razlago osnovnih pojmov, veljavnost, pogoje veljavnosti in primere, ki jih garancija ne krije.
Izdajatelj garancije Varpol urejanje okolice, Dejan Brišnik s.p., urejanje okolja, urejanje okolice, posredništvo in druge storitve, ID za DDV:  51353750 (www.varpol.si). Stranka je kupec rastlin v spletni trgovini in naročnik zasaditve vrtov, nasadov, zelenic.
Stranka je oseba, na katero ime je bil izstavljen račun za nakup in zasaditev rastlin.
Splošni pogoji garancije veljajo od 1.2.2021.

Pogoji za veljavnost garancije

Garancija velja izključno za rastline, ki jih stranka kupi v spletni trgovini in jih Varpol urejanje okolice  tudi zasadi.
Garancija velja ob predložitvi računa.
Veljavnost garancije je vezana na plačilo celotnega računa, plačanega v roku in v skladu s pogoji.
Ob prvih znakih slabljenja rastline mora stranka o tem obvestiti Varpol urejanje okolice, zaposleni opravi ogled rastline »na licu mesta« in oceni ali je rastlino potrebno zdraviti ali zamenjati.
Stranka se zaveže skrbeti, negovati, vzdrževati in oskrbovati rastline kot dober gospodar.
Stranka mora obvestiti o nastali škodi Varpol urejanje okolice takoj oziroma najkasneje v roku 1 leta od datuma izstavitve računa.

Garancija velja samo na rastline, ki smo jih zasadili mi Varpol urejanje okolice.
Garancija velja 1 leto od dneva izstavitve računa.
Garancija pomeni brezplačno enkratno menjavo enakih ali primerljivih rastlin istega cenovnega razreda, ki v času veljavnosti garancije propadejo, se kot propadene ugotovijo s strani Varpol urejanje okolice in ob istočasni izpolnjenosti pogojev za veljavnost garancije. Rastline se ne ugotovijo kot propadle, ko počivajo in v času zaradi sezonskega odmrtja delov rastlin.
Garancija ne pomeni vračila denarja ali obvezo Varpol urejanje okolice za izstavitev dobropisa.
Garancija velja za enkratno zamenjavo rastlin.
Zasaditev zamenjanih rastlin je odvisna od vremenskih razmer, zamenjava se opravi najkasneje 6 (šest) mesecev od dneva priznane garancije.

Ta garancija ne krije zamenjave rastlin, ki so poškodovane zaradi pomanjkanja običajne hortikulturne oblike vzdrževanja, nege, oskrbe ali oskrbovanja.
Ta garancija ne velja, kadar gre za malomarnost ali zanemarjanje rastlin vključno s pomanjkanjem vode ali namakalnih naprav, a ne izključno.
Ta garancija ne vključuje posledičnih ali naključnih stroškov ali škode.
Ta garancija ne vključuje kritja škode ali propada rastlin povzročene zaradi ognja, požara, poplave, strele, zmrzali, dežja, vetra ali nevihte, zime, toče, suše, uničenja zaradi ekstremnega mraza in hudih zimskih razmer, ki niso tipična za področje zasaditve, naravnih katastrof, dejanj vandalizma in višje sile.
Ta garancija ne krije škode, ki jo povzroči žival. To je izključna odgovornost kupca, da zaščiti rastline pred morebitno škodo s strani živali.
Na rastline posajene v loncu, okrasnih koritih in ostale rastline kupljene na spletni strani , ni garancije, prav tako garancija ne velja za rastline posajene v zeleno steno.
Garancija ne krije stroškov škropiva in zdravljenja rastline.
Garancija ne velja za polaganje travne ruše in setve travnega semena.
Garancija ne velja v primeru bolezni, insektov in škodljivcev, ki napadejo rastline.
Garancija ne velja, v kolikor so bile rastline presajene, škropljene, zdravljene, porezane ali zasute z okrasnim kamenjem ali položene koprene s strani kupca ali tretjih oseb.
Garancija je neveljavna brez računa.
Garancija ne velja v primeru, da stranka rastlino pošlje po pošti na naš naslov, stroške pošiljanja krije stranka.
Garancija ne velja za zastirke in za rastline, kjer je položena koprena in/ali okrasno kamenje.
Garancija je priložena računu in je del računa.
Varpol urejanje okolice si pridržujemo pravico pisno spremeniti, dodati ali zamenjati določene pogoje garancije po ogledu in oceni kraja zasaditve. Vse spremembe so posebej označene ali pisno dodane k splošnim pogojem garancije in postanejo njihov sestavni del.

Na podlagi 3. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.
Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga – sadike rastlin in čebulic, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.
Za ostalo blago lahko kupec, ki je potrošnik v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago, brez kakršnekoli odškodnine. Stranka je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora stranka pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer na email naslov info @ varpol.si  (glej skupna uvodna določila). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Celotno kupnino lahko stranka porabi za nakup drugega blaga ali rastlin. Pošiljk z odkupnino Varpol urejanje okolice ne sprejema.

Shopping Cart